Logga
Balbild, killen till höger är bortredigerad ur bild Redigering av snapchatfilter

Redigering av Snapchatfilter

Redigera snapchatfilter är det vanligaste jobbet jag blir tillfrågad om.
Många gillar effekten av snapchatfiltret men vill ogärna ha de
gulliga öronen/näsan/blomkransen där.

Värt att tänka på är att ingen bild blir "perfekt", en vanlig
föreställning är att bilder kommer i "lager" och att man med ett par
knapptryck "lyfter bort" de oönskade delarna av filtret.
Så enkelt är det tyvärr inte, en bild är "platt" och inget går att
"lyfta bort". Allt som har varit där öronen/näsan/blomkransen var
måste återskapas.
Jag har alltid som målsättning att det inte ska synas att bilden är
redigerad och gör alltid mitt bästa för att båda parter ska bli nöjda.

Vad kostar det?

Priset beror på vad det är för filter, hur det sitter och hur bakgrunden ser ut.
Jag debiterar 300kr/h (inkl. moms)

En genomsnittlig tidsåtgång på följande filter är:
Öron med en "prick" till näsa: 1h
Smal blomkrans: 1h
Textfält: 30min-1h
Bred blomkrans: 3-4h

"Hundfilter" tar jag mig inte an, detta pga. att tidsåtgången gör priset orimligt högt
Tidsexemplen ovan är genomsnittliga, du kommer få ett exakt pris för din bild
när jag fått kolla på den.